Козлов Володимир Ілліч

Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Володимир Козлов

Володимир Ілліч Козлов (народився 7 червня 1941 року в Носівці) — науковець і педагог, фахівець у галузі механіки, провідний науковий співробітник Інституту механіки Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993 рік), член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Життєпис[ред. | ред. код]

Випускник Носівської середньої школи № 1 1958 року.

Після закінчення в 1966 році механіко-математичного факультету Київського університету ім. Т. Г. Шевченка В. І. Козлов працював в Інституті технічної теплофізики, а з 1968 р. – в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. Тут він пройшов шлях від аспіранта до провідного наукового співробітника (від 1994). В 1973 р. він захистив кандидатську, а в 1994 р. – докторську дисертації.

Науковець[ред. | ред. код]

Наукові дослідження: чисельно-аналітичні методи вивчення нелінійних коливань неоднорідних в'язкопружних тіл із врахуванням взаємодії механічних, теплових і електромагнітних полів.

В.І. Козлов – автор і співавтор біля 200 наукових робіт, в тому числі трьох монографій. Основні праці:

  • Термоупругость. К., 1987;
  • Термомеханика эластомерных элементов конструкций при циклическом нагружении. К., 1987 (співавт.);
  • Колебания и диссипативный разогрев многослойной оболочки вращения из вязкоупругого материала // ПМ. 1996. Т. 32, № 6;
  • Электромеханические колебания тонкостенных элементов с пьезоэффектом // Успехи механики. Т. 2. К., 2007 (співавт.);
  • Чисельне моделювання активного демпфування вимушених термомеханічних резонансних коливань в’язкопружних оболонок обертання за допомогою п’єзоелектричних включень // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2009. Т. 52, № 3 (співавт.).

Серед його учнів 5 кандидатів наук. Своїми працями він вніс значний вклад в розвиток ряду напрямків механіки твердого деформівного тіла. Ним розроблені нові методи розрахунку нелінійних коливань в’язкопружних тіл з врахуванням взаємодії механічних, теплових і електромагнітних полів, високоефективні алгоритми і скінченно-елементні програми для розв’язування широкого класу спряжених задач про коливання і дисипативний розігрів просторових і тонкостінних елементів з непружних пасивних і п’єзоактивних матеріалів.

Педагог[ред. | ред. код]

Крім наукової роботи В.І. Козлов значну увагу приділяв педагогічній роботі. На протязі багатьох років він викладав вищу математику в Київському автомобільно-дорожньому інституті.

Відзнаки[ред. | ред. код]

Постановою Кабінету Міністрів від 14.12. 1993 р. № 35 „Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки”, Указом Президента України від 31.12 1993 р. за монографію у 5 томах „Механіка зв’язаних полів у елементах конструкцій” (Київ. Наукова думка. 1987-89 рр.) Володимир Ілліч Козлов, один із співавторів цієї фундаментальної праці, став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

  1. Нарис у книзі: Фурса В. М. Славні імена Носівщини. — 2-ге видання, доповнене, перероблене. — Ніжин : ТОВ «Аспект-Поліграф», 2012. — 384 сторінки : ілюстрації. ISBN 978-966-340-493-6.
  2. Козлов Владимир Ильич (к шестидесятилетию со дня рождения) // ПМ. 2001. Т. 37, № 6.